Edukacja

Scena Lalkowa Lubuskiego Teatru
Projekty edukacyjne
  • Teatr - widzę słyszę, rozumiem

W sezonie 2022/2023 Lubuski Teatr w Zielonej Górze realizował przedsięwzięcie „Teatr – widzę, słyszę, rozumiem” (otrzymując grant w projekcie „Kultura Bez Barier”, realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON).

Zakładało ono szereg działań, mających na celu przystosowanie oferty artystycznej, edukacyjnej oraz wyposażenia Lubuskiego Teatru w taki sposób, żeby osoby ze szczególnymi potrzebami mogły również brać czynny udział w wydarzeniach. Projekt obejmował działania, mające na celu poprawę dostępności, odbioru i umożliwienie pełniejszego uczestnictwa w wydarzeniach poprzez:

- tłumaczenia migowe i audiodeskrypcję spektakli,
- czytania performatywne z PJM,
- warsztaty touch tour przed spektaklami,
- filmowe oraz tekstowe przewodniki po teatrze,
- przedprzewodniki do spektakli.

Zakup sprzętu i wyposażenia:
- odbiorniki do audiodeskrypcji, tyflografiki,
- pętle indukcyjne i słuchawki wyciszające,
- zabawki edukacyjne/sensoryczne,
- sprzęt do ewakuacji oraz stworzenie strefy wypoczynku.

Oprócz wydarzeń projektowych przy realizacji grantu (spektakli i czytań performatywnych z udogodnieniami) w ramach działalności statutowej teatru organizowaliśmy także lekcje teatralne dla osób z wadami wzroku, polegające na zwiedzaniu miejsc na co dzień niedostępnych dla widzów, jak np. magazyny teatralne. Miejsca te były opisywane przez prowadzącą, uczestnicy mieli też możliwość dotknąć różnych rekwizytów oraz zapoznać się ze zbiorami kostiumów i lalek.
Dwukrotnie na takich lekcjach gościliśmy również szkoły z oddziałami integracyjnymi oraz (także dwukrotnie) dzieci z Przedszkola z Oddziałami Dla Dzieci z Autyzmem „Dalej razem”. Wszyscy uczestnicy dzielnie maszerowali przez budynek teatru, którego poznawanie dostarczyło im wielu pozytywnych wrażeń.
Dla dwóch grup przedszkolaków w spektrum autyzmu zorganizowaliśmy ponadto warsztaty z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu zabawek. Po prostej rozgrzewce ruchowej dzieci uczyły się m. in. wyrażania emocji za pomocą mimiki twarzy, losując kolorowe woreczki z ilustracjami, poznawały faktury różnych materiałów, a na koniec bawiły się kolorowymi gniotkami. 

Dzięki realizacji tego projektu pomogliśmy oswoić teatr osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

  • Przestrzenie Sztuki

Lubuski Teatr w Zielonej Górze od 2020 r. jest operatorem programu Przestrzenie Sztuki (finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Województwa Lubuskiego. Program realizowany jest przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego). Od tego czasu udało nam się zrealizować bardzo dużo działań, zakrojonych na skalę całego województwa. Przestrzenie Sztuki w swoim założeniu mają uwzględniać potrzeby lokalnego środowiska (przede wszystkim docierać do osób, które na co dzień mają ograniczony dostęp do kultury), a także wspomagać działalność niezależnych artystów oraz dawać przestrzeń twórczą absolwentom szkół artystycznych.

W ramach programu Przestrzenie Sztuki przygotowujemy też zróżnicowane działania edukacyjne. W trakcie warsztatów artystycznych, odbywający się dla dzieci z Polski i Ukrainy dwie doświadczone instruktorki: choreografka i pedagożka Wioletta Łuczak oraz ukraińska artystka Anastasiia Shcherbyna, obecnie mieszkająca w Zielonej Górze, sięgały po różnorodne techniki artystyczne (taniec, śpiew, akrobatyka, zajęcia plastyczne), chcąc pomóc uczestnikom odnaleźć interesującą ich formę artystyczną. W rezultacie obie grupy narodowościowe poznały się bliżej w atmosferze wzajemnego szacunku dla reprezentowanych kultur, tradycji i doświadczeń życiowych.
Artystycznym efektem wspólnych działań był przygotowany przez dzieci i młodzież z obu krajów spektakl Lepsze jutro, wystawiony przed Lubuskim Teatrem, a także w Złotniku i Budachowie, w sierpniu 2022 r.

Zrealizowane w ramach Przestrzeni Sztuki przedsięwzięcie było także częścią programu „Brave Kids – Artystyczna Olimpiada Dzieci 2022”, zainicjowanego przez Grzegorza Brala, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy cykl lekcji teatralnych „Poznaj zawody teatralne”, podczas których zaprezentowaliśmy poszczególne zawody związane z teatrem. Zorganizowaliśmy spotkania z reżyserami, scenografami, projektantami kostiumów, aktorami, charakteryzatorkami, inspicjentkami, krawcowymi, montażystami sceny, oświetleniowcami i pracownikami impresariatu, a także administracji. Młodzi widzowie mogli w ten sposób poznać pracę ludzi teatru, na co dzień niewidocznych dla publiczności.

W 2022 roku odbyło się Seminarium z krytyki teatralnej, które dedykowane było młodzieży, studentom i dorosłym. Odbyły się warsztaty i spotkania z krytykami, m. in. z Markiem Zadłużnym (krytykiem, teoretykiem tańca) i lokalnymi recenzentkami Dziennika Teatralnego. Podczas spotkań dyskutowano o teatrze, poszerzano wiedzę nt. specyfiki pisania recenzji, a także rozmawiano o roli i kondycji teatru tańca w Polsce.


Jesienią 2022 zrealizowaliśmy także przedsięwzięcie Festiwal Aktywności Twórczej, skierowane do dzieci, które obejmowało warsztaty plastyczne z Adamem Borkowskim, kostiumograficzne z Adamem Łuckim oraz reżyserskie z Maciejem Archonem Michalskim. Oprócz tego odbyły się warsztaty z fotografii artystycznej, kreatywnej dla dzieci i młodzieży z zielonogórskimi fotografami: Dariuszem Biczyńskim oraz Aleksandrą Łupkowską. Podczas zajęć uczestnicy poznali metody i techniki dokumentacji fotograficznej spektakli, przedstawień. Nabyli również umiejętności tworzenia materiałów, prezentacji w internecie.
W ramach warsztatów, prowadzonych przez tancerza i choreografa Pawła Matyasika pod hasłem „Teatr na zdrowie” uczestnicy zajęć rozwijali świadomość własnego ciała w najrozmaitszych teatralnych przestrzeniach. Zajęcia odbywały się w listopadzie 2022.

Jesienią 2023 przygotowaliśmy dla uczniów szkół podstawowych warsztaty artystyczne (filmowe, scenograficzne, plastyczne), które wszechstronnie pobudzały ich wyobraźnię. Młodzi widzowie mogli m. in. stworzyć maskę czy wymyślić scenę z filmu grozy w kontekście Halloween. 

„Teatr uśmierza ból” –  pod tym hasłem  zorganizowano spotkania aktorów LT w grudniu 2022 z dziećmi ze szkół i przedszkoli z oddziałami integracyjnymi. Aktorzy czytali dzieciom bajki oraz prezentowali lalki, a uczniowie mogli spróbować ich animacji.

W październiku 2023 Adam Łucki wraz z uczniami Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zielonej Górze przygotował dwie wystawy:
- Petarda archiwizacyjna – historia Lubuskiego Teatru w 24 fotografiach
- Gusła – kostium teatralny


Przestrzenie Sztuki dają nam, jako teatrowi poza dużym ośrodkiem miejskim, możliwość realizacji bardzo dużej liczby wydarzeń, w którą angażujemy mnóstwo młodych ludzi, niezależnych artystów czy też ludzi na co dzień wykluczonych kulturowo. Przez te kilka lat nawiązaliśmy też stałe współprace ze szkołami, przedszkolami czy lokalnymi instytucjami, prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową.Edukacja teatralna

Lubuski Teatr to nie tylko spektakle, ale też działania edukacyjne, które pomagają zrozumieć ten nasz specyficzny świat. Dla szkół i przedszkoli oraz grup zorganizowanych w każdym wieku mamy do wyboru kilka propozycji:

LEKCJE TEATRALNE

Zastanawiacie się, co to jest scenografia i w jaki sposób „pojawia się” na scenie? Kto w teatrze  zajmuje się światłem, a kto muzyką?  Czy teatr to tylko aktorzy? Podczas spaceru po tajemniczych zakamarkach Lubuskiego Teatru znajdziecie odpowiedzi na te i inne pytania. W trakcie wspólnego zwiedzania teatru zapoznacie się z budową sceny, zawodami teatralnymi i pracą osób, których nie widać podczas spektaklu. Usiądziemy na widowni, spojrzymy z balkonu i dowiemy się, ile osób tak naprawdę pracuje przy spektaklach. Zajrzymy również do magazynów teatralnych, gdzie będziecie mogli obejrzeć rekwizyty teatralne oraz przymierzyć elementy kostiumów.

Koszt: 7 zł /1 uczestnik (opiekunowie grup: wstęp bezpłatny)

Czas trwania: 45 minut

Prowadzące: Joanna Marcinkowska, Natalia Walczak-Wachowska

Na zwiedzanie Lubuskiego Teatru zapraszamy grupy osób w każdym wieku (uwaga: minimum 10 osób!)
Obowiązują wcześniejsze zapisy:
j.marcinkowska@teatr.zgora.pl
tel. 664 713 587
(w godz. 8:00-15:00)

WAŻNE! Jeśli grupa chce zapisać się na lekcję teatralną po spektaklu, a w danym dniu odbywają się dwa spektakle, to lekcja teatralna odbywa się tylko po drugim spektaklu! Prosimy wziąć to pod uwagę przy zapisach.

 

WARSZTATY TEATRALNE

Warsztaty rozwijają kreatywność oraz "rozszerzają" rzeczywistość teatralną, pozwalając uczestnikom oswoić teatr. W związku z tym mamy przygotowaną dwojaką ofertę dla grup zorganizowanych (min. 10 osób):

  • Warsztaty teatralne towarzyszące spektaklom
    Czujecie niedosyt po obejrzeniu spektaklu? Macie ochotę porozmawiać na temat treści przedstawienia? Chcielibyście przez chwilę zostać aktorem lub scenografem? Zostańcie z nami po spektaklu. Podczas warsztatów przeprowadzimy z Wami zadania teatralne oraz plastyczne nawiązujące do treści oglądanego przez Was spektaklu. Celem warsztatów jest umożliwienie bardziej świadomego odbioru przedstawienia oraz stworzenie przestrzeni do swobodnego wyrażania własnych odczuć, wrażeń i przemyśleń oraz zadawania pytań.

Koszt: 7 zł / 1 uczestnik (opiekunowie grup: wstęp bezpłatny)

Czas trwania: ok. 1 godz.

Ilość uczestników: minimum 10 osób, maksymalnie 25 osób (lub jedna klasa szkolna)

Prowadzące: Joanna Marcinkowska, Natalia Walczak-Wachowska

Obowiązują wcześniejsze zapisy:
j.marcinkowska@teatr.zgora.pl
tel. 664 713 587
(w godz. 8:00-15:00)

 

  • Warsztaty teatralne (ogólne, niezwiązane ze spektaklem)
    Warsztaty, które nie nawiązują do konkretnego spektaklu. Chciałbyś spędzić czas trochę inaczej niż zawsze? Chcesz urozmaicić dzieciom (choć nie tylko) dzień lub zorganizować alternatywny sposób spędzenia czasu?  Zapraszamy do Lubuskiego Teatru na warsztaty teatralne. Podczas wspólnej zabawy poznacie podstawy pracy z przedmiotem, poimprowizujecie, rozwiniecie wyobraźnię oraz świadomość ciała. Przy pomocy rekwizytów oraz elementów kostiumów poczujecie się jak aktorzy wchodzący w rolę. Przekonacie się, jak wiele skojarzeń może przynieść dźwięk i jak to się dzieje, że aktorzy mówią ze sceny tak wyraźnie.

Koszt: 7zł/ uczestnik (opiekunowie grup: wstęp bezpłatny)

Czas trwania: min. 1 godz. (czas i forma warsztatów ustalane są indywidualnie z grupą)

Ilość uczestników: minimum 10 osób, maksymalnie 25 osób (lub jedna klasa szkolna)

Prowadzące: Joanna Marcinkowska, Natalia Walczak-Wachowska

Na warsztaty teatralne do Lubuskiego Teatru zapraszamy grupy zorganizowane (uwaga: minimum 10 osób!)

Obowiązują wcześniejsze zapisy:
j.marcinkowska@teatr.zgora.pl
tel. 664 713 587
(w godz. 8:00-15:00)


Subskrybuj
Zapraszamy do zapisania się na nasz teatralny newsletter:
Nie spamujemy. Ponieważ jesteśmy Aktorami :)